Uniek

Wij staan dicht bij onze klanten en zien onszelf als een verlengstuk van hun organisaties. Wij begrijpen hen en de doelen die zij willen bereiken. Samen ontwikkelen we passende producten en diensten.

We zien onze organisatie als een verlengstuk van de ambtelijke organisatie van onze klanten. Wij begrijpen onze klanten en de doelen die zij willen bereiken; wij ontwikkelen en leveren samen, producten en diensten die bij hen passen. Dat betekent dat je als klant in hoge mate zelf bepaalt welke ICT-dien¬sten en -producten je van ons afneemt. Het resultaat is een optimale kwaliteit en een verminderde kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering en de flexibiliteit. Natuurlijk proberen wij hierbij wel zoveel als mogelijk een gezamenlijke standaard af te spreken. Standaardisatie en uniformering zorgen voor duidelijkheid, efficiëntie, en minder en voorspelbare ICT-kosten.

Voor en door gemeenten en ketenpartners

Als ICT West-Brabant West willen wij zo dicht mogelijk bij onze klanten staan. Wij bieden kennis, expertise en kwalitatief zeer hoogwaardige ICT-producten en diensten. Samen met onze klanten bepalen we de specifieke producten en het dienstenaanbod en vertalen dit in een dienstverdelingsovereenkomst DVO en individueel jaarprogramma.

Dit geeft inhoud aan “de klant is koning binnen de gezamenlijk gestelde kaders” benadering van onze organisatie. Bij ICT West-Brabant West bepaal je als klant in veel gevallen zelf -of in ieder geval samen- welke producten en diensten er in de etalage liggen.