Wat levert dat op?

ICT West-Brabant West zorgt voor meer efficiëntie binnen uw organsiatie, kostenbesparing en actuele kennis.

ICT West-Brabant West betekent voor u

  1. Meer efficiency, dankzij de doelmatige ICT-inzet en -ondersteuning van apparatuur en personeel en daardoor minder uitval van ICT-voorzieningen.
  2. De meest actuele ICT-kennis beschikbaar voor elke deelnemende organisatie.
  3. Schaalvoordeel bij de inkoop van hard- en softwareproducten, omdat deelnemers gebruik kunnen maken van elkaars ICT-infrastructuur.
  4. Hoge beschikbaarheid van de systemen. Vermindering van de kwetsbaar¬heid in de bedrijfsvoering, want deze constructie biedt een snellere en veiligere digitale dienstverlening.
  5. Kostenbesparing, omdat ICT-diensten en –producten gezamenlijk kunnen worden ingekocht.
  6. Behoud en verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, met een hoge beschikbaarheid en optimale en innovatieve ICT-service en -voorzieningen.
  7. Transparante en periodieke informatie over voortgang en nakomen van afspraken

En …tevredenheid bij 97% van onze klanten die we telefonisch hebben ondersteund.